وقوع ماه گرفتگی امشب ۶ آبان

امشب زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد

ماه گرفتگی جزئی سال ۱۴۰۲، امشب ساعت ۲۱ و ۳۱ دقیقه اتفاق می‌افتد و در سراسر ایران قابل مشاهده است.
آقای عاشوری،کارشناس نجوم در گیلان گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی گیلانی‌ها امشب شاهد خسوف (ماه گرفتگی) با ۱۲ ممیز ۴ درصد گرفتگی خواهند بود.
وی افزود:این ماه گرفتگی از ساعت ۲۱ و ۳۱ دقیقه  امشب آغاز می‌شود و تا ساعت یک و ۵۶ دقیقه بامداد ادامه دارد، که اوج آن ساعت ۲۳ و ۴۴ دقیقه خواهد بود.
این کارشناس نجوم گیلان تصریح کرد: ماه گرفتگی امشب به جز قاره آسیا در آفریقا، شمال آمریکای شمالی و استرالیا هم قابل مشاهده است.
به گفته عاشوری امشب ماه در آسمان کامل (بدر) است و زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و سایه زمین بر روی سطح ماه می‌افتد.
این کارشناس نجوم گیلان گفت: در این ماه گرفتگی حدود ۶ درصد سطح کره ماه تاریک می‌شود.
هنگام خسوف (ماه گرفتگی) خواندن نماز آیات واجب است، نماز آیات ۲ رکعت می‌باشد و از زمان آغاز ماه گرفتگی تا لحظه از بین رفتن این پدیده نماز قابل ادا است.
درصورت نخواندن به وقت نماز باید پس از اتمام خسوف قضای نماز بجا آورده شود.