امیر عباس ستایشگر مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری بنیاد رودکی شد

 

طی حکمی از سوی محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، سیدامیرعباس ستایشگر مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری این بنیاد شد.

به گزارش خبرگزاری تکریم خبر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی طی حکمی سیدامیرعباس ستایشگر را به عنوان مشاور ارشد و معاون آفرینش های فرهنگی هنری این بنیاد منصوب کرد.

سید امیرعباس ستایشگر متولد۱۳۵۸، دانش آموخته دوره کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره، دارای مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و همچنین دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی می باشد.
ستایشگر، مدیرعاملی انجمن موسیقی ایران، چندین دوره دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر، بخش نسلی دیگر، دبیری بخش پژوهش، عضویت در هیات انتخاب و داوری بخش موسیقی و رسانه را در ادوار مختلف این جشنواره برعهده داشته است.
همچنین وی عضویت در هیات مدیره مجمع صنفی ناشران موسیقی، انجمن موسیقی استان تهران و کانون پژوهشگران خانه موسیقی، دبیر هنری همایش”حافظ و موسیقی”و”عطار و موسیقی” را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.

مدیرعامل بنیاد رودکی همچنین از خدمات حسن سهرابی معاون پیشین آفرینش های فرهنگی هنری قدردانی کرد.