مهاجرت معکوس با اجرای طرح «تَکام» در روستا‌های گیلان

اجرای طرح توانمندی و کارآفرینی مردم موسوم به «تَکام» این بار در ۲۶ روستای شهرستان ماسال آغاز شد.

معاون فرماندار شهرستان ماسال در جلسه طرح توانمندسازی و کارآفرینی مردم محور «تکام» این شهرستان گفت: طرح «تَکام» در ۲۶ روستای ماسال با هدف مهاجرت معکوس به روستا‌ها آغاز شده‌است.
یعقوب مقدمی، مردمی‌سازی اقتصاد، کمک به اشتغال، رشد تولید و نیز توسعه روستا‌ها را از دیگر اهداف‌های اجرای طرح تکام دانست و افزود: به افرادی که برای توسعه و رونق تولید در روستا‌ها طرح اقتصادی داشته باشند، تسهیلات داده‌می‌شود.
توانمندسازی اقتصادی روستائیان، محرومیت زدایی، ارتقای کیفیت زندگی روستائیان، افزایش توان اقتصادی زنان روستایی، افزایش تعاملات اجتماعی درقالب تقویت و ایجاد نهاد‌های مردمی، جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت خیران برای اشتغال روستاییان، از اهداف اجرای طرح «تَکام» است که اجرای این طرح در دولت سیزدهم آغاز شده‌است.