ساماندهی پسماند سراوان

پیشرفت ۶۵ درصدی طرح بهسازی مرکز مدیریت پسماند سراوان

    

شهـردار رشـت: عملیات بهسازی مرکز مدیریت پسماند سراوان شامل ساماندهی زباله‌ها، ساخت دیواره حائل و هدایت شیرابه‌ها با ۶۵ درصد پیشرفت در دست انجام است.
رحیم شوقی شهـردار رشت در بازدید از طرح بهسازی و ساماندهی لندفیل سراوان ، گفت : هم اکنون ۷ هکتار از اراضی سراوان کاملا پوشانده شده و قرار است این طرح در کل منطقه که مساحت آن بالغ بر ۲۱ هکتار می‌باشد اجرا شود تا از نفوذ شیرابه به سمت اراضی و آب‌های سطحی و زیرسطحی نیز جلوگیری شود.
وی افزود : ساماندهی زباله‌های انباشته شده ، کاور کردن محل دفن پس از ایجاد شیب مناسب ، هدایت و پمپاژ شیرابه‌ها به تصفیه خانه ، ممانعت از ریزش زباله‌ها با دیواره سازی و ایجاد پشته‌های خاکی و جلوگیری از اختلاط آب باران با شیرابه از جمله اهداف اجرای پروژه بهسازی مدیریت پسماند سراوان است.