پیشنهاد خواهر خواندگی رشت با لیماسول

سفیر ایران در قبرس در دیدار با شهردار شهر لیماسول، پیشنهاد خواهر خواندگی شهر رشت با این شهر را مطرح کرد.
شهردار رشت گفت : علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس در دیدار با نیکلایدس شهردار لیماسول در کشور قبرس با اشاره به روابط مطلوب تهران و نیکوزیا پایتخت قبرس ، تقویت روابط دیپلماسی شهری را امری ضروری برای تقویت همکاری‌های ۲ کشور عنوان کرد.
رحیم شوقی افزود : پیشنهاد خواهرخواندگی بین شهرلیماسول با رشت به دلیل شباهت جاذبه‌های گردشگری و تنوع خوراک این دو شهر است.
شهردار رشت با اشاره به استقبال نیکلایدس شهردار لیماسول از این پیشنهاد تصریح کرد: شهردار لیماسول این اقدام را برای همکاری با ایران از طریق دیپلماسی شهری و تقویت همکاری‌های مردمی بین ۲ کشور موثر دانست.
لیماسول دومین شهر پرجمعیت کشور قبرس است که در حوزه ترانزیت دریایی کالا با کشور‌های اروپایی، آسیایی و افریقایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.