اقدامی جهادی در راستای اهداف گام دوم

بنیاد ملی منزلت با اولویت فعالیت‌های جهادی در حوزه اقتصادی ، اشتغالزایی و اجتماعی، به عنوان مرکز پیگیری مطالبات مردم و رهبری در مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب در سطح کشور و فضای بین الملل، آغاز به کار کرد.

دبیر بنیاد منزلت با برشمردن اهداف این بنیاد گفت: پیاده سازی سیستم های نوین اشتغال و کارافرینی با تمرکز و توجه به زنجیره ارزش تولید و هدایت تسهیلات در مسیر اشتغال پایدار ، ایجاد تغییرات اجتماعی با رویکرد توانمند سازی و توسعه کسب و کار و کار آفرینی به منظور تحقق توسعه بوم آورد در بین جوانان، زنان و نوجوانان در استان ها و مناطق محروم از اهداف مهم بنیاد منزلت می باشد

دکتر علی ادیبان با تاکید بر رویکرد ارزشمند اجتماعی اینگونه اقدامات گفت : وقتی شور و شوق یک رسالت اجتماعی را با بینش تجاری تلفیق کنیم در حقیقت یک کارآفرینی اجتماعی اتفاق افتاده است.

وی اذعان داشت: در هیچ زمانی به ‌اندازه امروز کارآفرینی اجتماعی نیاز نبوده است، زیرا راه حل عبور از همه این مشکلات و معضلات اجتماعی مانند فقر و فساد، ریشه در ایجاد کارآفرینی اجتماعی