جشن ستایش جان قدیس مسیحیان

مومنان مسیحی در روستای بی بی کلات با پوشاندن تن خود در گل و برگها و شاخه و ساقه خشک موز به استقبال جشن ستایش جان قدیس میروند.


به گزارش تکریم خبر ،
این جشن محلی به این مناسبت است که اهالی روستا معتقدند سنت جان با کراماتی که داشت سبب آمدن باران شدید و متوقف شدن اعدام ۱۴ روستایی به دست سربازان ژاپنی در جنگ جهانی دوم شد. از آن زمان تا کنون اهالی این روستا برای بزرگداشت سنت جان خود را در گل میپوشانند..