کاهش ۹۸ درصدی خاموشی‌های امسال

سخنگوی صنعت برق از کاهش ۹۸ درصدی خاموشی‌های برق کشور در زمان اوج مصرف امسال نسبت به پارسال خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه سال گذشته هزار و ۶۳۳ گیگاوات ساعت خاموشی درکشور اعمال شده است افزود: امسال این رقم به ۳۰ گیگاوات ساعت رسیده است که این به معنای کاهش ۹۸ درصدی خاموشی‌های اعمال شده است.
وی با بیان اینکه بارش‌های امسال کشور سبب افزایش توان تولید برق از نیروگاه‌های برق آبی تا ۴۵۰۰ مگاوات ساعت شده است گفت: ورود ۳ هزارمگاوات نیروگاه جدید به مدار، احداث ۱۶ هزار کیلومتر شبکه انتقال و توزیع و افزودن ۱۰ هزار مگاوات توان جدید به ظرفیت پست‌های کشور و نصب پست‌های جدید از فعالیت‌های انجام شده در افزایش توان تولید برق کشور بوده است.
سخنگوی صنعت برق همه فعالیت‌های انجام شده، اطلاع رسانی به موقع صداو سیما به مشترکین و همکاری مردم را سبب کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف دانست و ادامه داد: امسال رشد مصرف برق ۱ درصد بوده است درحالیکه در ۱۰ سال گذشته ما شاهد رشد ۴.۷ درصدی و از ابتدای انقلاب تاکنون رشد ۷.۲ درصدی مصرف برق بوده ایم.
رجبی مشهدی رشد یک درصدی مصرف برق را در سال جاری سبب کاهش نیاز کشور به سرمایه گذاری‌های جدید برای تولید برق دانست و گفت: میزان خاموشی شبکه برق یکی از شاخص‌های موجود در جهان برای نشان دادن وضعیت صنعت برق است این درحالی است که شبکه برق ایران در ۱۶ سال گذشته پایدار بوده وبطور متوسط سالانه یک بار با خاموشی جزئی یا گسترده مواجه شده است و این درحالی است که کشور‌های همسایه ایران در این مدت دچار خاموشی‌های گسترده، بزرگ و یا جزئی شده است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از یک میلیون مشترک به مشترکین کشور افزوده می‌شود افزود: تعداد مشترکین کشور از ۳۵ میلیون مشترک در سال گذشته به ۳۶ میلیون مشترک در سال جاری رسیده است.
سخنگوی صنعت برق میزان بدهی صنعت برق را به بخش خصوصی معادل ۳۰ هزارمیلیارد تومان دانست و افزود: سال گذشته با تلاش انجام شده از بخش ظرفیت‌های بودجه‌ای ۱۰ هزار میلیارد تومان آن تسویه شد، ولی قطعا ارزان قیمت بودن برق کشور مانع از حل این مشکل است بنابراین یا باید اقتصاد برق تغییر یابد و یا راهکار دیگه‌ای برای حل این مسئله پیش روی صنعت برق قرار گیرد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه ما همچنان نیازمند کمک مردم برای گذر از زمان اوج مصرف هستیم ادامه داد: بیشترین میزان مصرف برق ثبت شده در زمان اوج مصرف برق در کشور ۵۷ هزار و ۶۸۱ مگاوات بوده که اگر فعالیت‌های انجام شده محقق نمی‌شد این رقم به ۵۹ هزارمگاوات می‌رسید.