به زودی

راه اندازی دفتر منطقه شرق اروپا و قفقاز در گرجستان

دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب گفت : طی یک ماه آینده دفتر منطقه شرق اروپا و قفقاز که بزرگتربن دفتر این بنیاد خواهد بود در گرجستان راه اندازی می گردد.

دکتر مومنی ها گفت : قرار است فعالیت های منطقه ای و اروپای شرقی از این دفتر پیگیری شود و مراکز علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی از طریق این دفتر راه اندازی شود.

وی افزودند: با توجه به اینکه گرجستان نقطه مناسبی برای تعاملات فرهنگی و علمی در خصوص ادیان است و توجه به اینکه اسلام و مسیحیت در گرجستان پیوند نیکویی دارند و آثار اسلامی در گرجستان قدمت و قداست خاصی دارد و علاوه بر مسیحیت سایر ادیان الهی هم در گرجستان فعال هستند،لذا بنظر می رسد گرجستان نقطه ثقل مناسبی برای مبادلات فرهنگی و تکریم ادیان و مذاهب باشد. لذا بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب تصمیم به افتتاح دفتر منطقه ای خود برای قفقاز و اروپای شرقی گرفته است.