تخریب 1070 مسجد

تخریب مساجد و کلیساهای غزه جنایت آشکار دیگر از صهیونیست‌ها

دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب گفت : طبق آمارها  از مجموع هزار و ۲۰۰ مسجد غزه، تاکنون هزار و ۷۰ مسجد توسط صهیونیست‌ها تخریب شده است، این اماکن مقدس قبل از هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی محفل انس و حفظ قرآن بوده است و همچنین چندین کلیسای موجود در این منطقه تخریب شده است.

دکتر محمدمهدی مومنی ها گفت : بیشتر مساجد با استفاده از بمب‌ و موشک‌هایی تخریب شده که وزن مواد منفجره برخی از آنها ۲ هزار پوند بوده و همین مساله ویرانی کامل این اماکن مقدس را در پی داشته که این به روشنی حاکی از کینه و جنایتگری اشغالگران صهیونیست  علیه مساجد و کلیساها است.

وی تاکید کرد : ارتش اشغالگر مساجد و کلیساهای دارای ارزش تاریخی را ویران کرده و از این طریق برای نابودی آثار فرهنگی و تاریخی فلسطینی و از میان بردن شواهد تاریخی فلسطین در نوار غزه تلاشی شکست خورده انجام داده است.

دبیرکل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب اظهار داشت : مساجد و کلیساهای تاریخی تخریب شده مربوط به عصر فنیقی‌ها و رومیان بوده و قدمت برخی از آنها به ۸۰۰ سال پیش از میلاد باز می‌گردد و برخی دیگر از قدمت ۴۰۰ و ۱۴۰۰ سال برخوردار بودند.

مومنی ها گفت : جنایت بمباران و تخریب مساجد برای خاموش نمودن  صدای اذان و همچنین صدای زنگ کلیساها از مناطق مختلف نوار غزه انجام شده و این حاکی از ورشکستگی، ترس و ناتوانی رژیم صهیونیستی  است.

وی تاکید کرد:  این جنایات علیه مساجد و کلیساها بر اساس توافقات بین المللی به ویژه قوانین بین المللی بشردوستانه و توافق ۱۹۵۴ لاهه در خصوص حمایت از اماکن مذهبی در شرایط درگیری مسلحانه و پروتکل دوم این توافق در سال ۱۹۹۹ جنایتی آشکار محسوب می‌شود.