سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب ستاد مردمی‌ برونمرزی آیت الله رئیسی

بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب  بعنوان ستاد انتخاباتی مردمی در بخش برون مرزی و بین المللی اقوام ادیان و مذاهب آیت الله دکتر رئیسی ، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ، می باشد.


به گزارش تکریم خبر ، اعلام حمایت همه جانبه بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب از نامزد سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

با توجه به شعار هر خانه یک ستاد و  حضور  جمعیت حدود ۵ میلیون نفر حائز رای دادن ایرانیان خارج از کشور ستاد مردمی انتخاباتی آیت الله دکتر رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب است.
این بنیاد بین المللی ، غیر دولتی است و وابستگی به نهادهای دولتی و غیر دولتی ندارد اما با همکاری های زیادی با بسیاری از مراکز دولتی ایران و کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در حوزه شناخت و تعامل ادیان و مذاهب رسمی آنان دارد و در حال حاضر از اتحادیه های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است.

بنیاد در بیش از سی کشور دفتر نمایندگی تحت عنوان سفیر صلح و دوستی دارد و با توجه به بررسی های بعمل آمده شورای سیاستگذاری این مرکز و نظر به استقبال قاطبه ایرانیان خارج از کشور ، آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی را نامزد اصلح این دوره از انتخابات دانسته و تمام ظرفیتهای خارجی خود را برای ایرانیانی که در خارج از کشور سکونت و اشتغال دارند در حمایت از این نامزد قرار می دهد.
بنیاد در کشورهایی که دارای شعبه رسمی میباشد نمایندگانی را برای ایجاد ستاد و شبکه ارتباطی حمایت از آیت الله دکتر رییسی در قاره های مختلف ، تعیین می نماید و با تمام توان از ظرفیتهای خود در این راستا استفاده خواهد کرد.